Kalendarium

Sowiecki żołnierz oblegany przez wściekłych mieszkańców Pragi, Praska wiosna.

Autor: arcybook, Dodano: 2016-03-05
Historia : 1968 rok
Sowiecki żołnierz oblegany przez wściekłych mieszkańców Pragi, Praska wiosna.

Ostateczna decyzja o wprowadzeniu wojsk pięciu państw Układu Warszawskiego na terytorium Czechosłowacji zapadła podczas posiedzenia ścisłego kierownictwa KC KPZR w dniach 15 - 17 sierpnia 1968 r. W nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 r. rozpoczęła się operacja Dunaj – ponad 600 tysięcy żołnierzy radzieckich, polskich, węgierskich, bułgarskich i wschodnioniemieckich wkroczyło do Czechosłowacji (udział armii NRD ograniczył się do ok. 30 żołnierzy jednostki łączności w sztabie armii inwazyjnej). Pretekstem do inwazji był niepodpisany list opublikowany w radzieckiej prasie, w którym rzekomo czechosłowaccy przywódcy zwracali się do Kremla o niezwłoczną pomoc, łącznie z użyciem sił zbrojnych. Ministrem obrony narodowej w Polsce był w tym czasie generał Jaruzelski, który odpowiadał za udział polskich wojsk w pacyfikowaniu Praskiej wiosny. Jaruzelski chciał w ten sposób podziękować rosyjskim mocodawcom za de facto mianowanie go na to stanowisko, generał był szefem MONu od 11 kwietnia 1968 roku. (źródło: wikipedia)
Zobacz także