Kalendarium

Przywódca brytyjskich faszystów Oswald Mosley podczas Peace Rally (Londyn).

Autor: arcybook, Dodano: 2016-03-05
Ludzie : 1939 rok
Przywódca brytyjskich faszystów Oswald Mosley podczas Peace Rally (Londyn).

W 1924 roku stał się członkiem Partii Pracy, z której ponownie został wybrany do parlamentu w 1926 roku. W 1929 roku dostał nominację na ministra bez teki w gabinecie brytyjskim zdominowanym przez laburzystów. Odpowiedzialny był za rozwiązywanie problemów bezrobotnych. Jednak w wyniku konfliktów wewnątrzpartyjnych podał się do dymisji w 1930 roku i założył nową, z czasem coraz bardziej radykalną Nową Partię. Po porażkach wyborczych Mosley utworzył w 1932 roku Brytyjską Unię Faszystowską, będącą wyrazem jego coraz większego zainteresowania faszyzmem i osobą Benito Mussoliniego. Na partię tę wydał znaczną część swojego majątku. Powołała ona do życia swoje bojówki Czarne Koszule, które często aranżowały starcia z komunistami i ludnością żydowską, głównie w Londynie. 23 maja 1940 roku Mosley został, jak większość przywódców faszystowskich w Wielkiej Brytanii, aresztowany, internowany i osadzony w areszcie domowym w swoim majątku rodzinnym. (wikipedia)
Zobacz także