Kalendarium

Gorbaczow spotyka się z przywódcami bloku wschodniego.

Autor: arcybook, Dodano: 2016-01-31
Historia : 1986 rok
Gorbaczow spotyka się z przywódcami bloku wschodniego.

Gorbaczow rozpoczął w ten sposób wielką zmianę, która miała doprowadzić do szybkich zmian w bankrutującym bloku państw. Chodziło głównie o stopniowe przejście z socjalizmu do kapitalizmu, dopuszczenie wolności gospodarczej, ale pod warunkiem, że wpływy ZSRR zostaną zachowane. Niestety plan Gorbaczowa nie wypalił bankrut po prostu się rozpadł. Polska była nietypowym krajem pod tym względem, bo kiedy w całym bloku partia (głównie to agentura rosyjska) traciła władzę dochodziło do rozliczeń komunistów, w Polsce doszło do Okrągłego Stołu, gdzie w zamian za uprzywilejowaną pozycję częściowo oddano władzę wybranym socjalistom z "opozycji", a właściwie byłym komunistom. Polska była więc jedynym krajem bloku, gdzie nigdy nie doszło do lustracji.
Zobacz także