Mediana wieku ludności w Europie.

· Autor: arcybook · Dodano: 2016-01-03
wiedza : Ekonomia
Mediana wieku ludności w Europie.

Mediana (zwana też wartością środkową, wartością przeciętną lub drugim kwartylem) – wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji. Mediana znalazła szerokie zastosowanie w statystyce jako średnia znacznie bardziej odporna na elementy odstające niż średnia arytmetyczna. (wikipedia)