Pytania

Jak długo trwała wojna stuletnia?

Autor: wiki, Dodano: 2015-09-30
Historia
Jak długo trwała wojna stuletnia?
Odpowiedź:
116 lat.
Wojna stuletnia trwała z przerwami przez 116 lat. Narastająca w XIII wieku wzajemna wrogość królów Anglii i Francji związana była z posiadłościami Anglii na kontynencie europejskim. Osiągnęła ona największe rozmiary w latach 1154–1204, gdy Plantageneci kontrolowali Normandię, Maine, Andegawenię, Turenię, Poitou i Akwitanię. Do 1224 roku wszystkie te ziemie poza Akwitanią zostały utracone na rzecz Francuzów. Królowie z dynastii Plantagenetów nie byli suwerenami na swoich francuskich posiadłościach, lecz władali nimi jako wasale królów francuskich. Układ ten został potwierdzony w 1259 roku, gdy Henryk III i Ludwik IX podpisali traktat paryski, którego najważniejszym aspektem było potwierdzenie statusu królów angielskich jako wasali, zmuszające ich do składania hołdu lennego królom francuskim. W 1328 po śmierci Karola IV szlachta francuska obrała królem Filipa VI Walezjusza. Edward III (Król Anglii od 25 stycznia 1327) postanowił więc wyegzekwować swe prawa dynastyczne w drodze wojny, którą rozpoczął w 1337 roku. Pierwsza faza wojny (1337–1360), druga (1369–1389), trzecia (1415–1453). W 1453 r. wreszcie stuletnia wojna pomiędzy Anglią i Francja została zakończona, choć nie zawarty został żaden traktat pokojowy, a królowie angielscy długo jeszcze nosili tytuł królów francuskich. (wikipedia)

Podobne tematy:
· Czy wiesz, ile osób uciekło z Auschwitz-Birkenau podczas wojny?
· Ile ludnosci miałaby Polska, gdyby nie wybuchła II wojna światowa?
· Czy stosowany przeciwko protestującym gaz łzawiący może być użyty podczas wojny?
Zobacz także
Na fladze, którego państwa znajduje się karabin Kałasznikow?
Jak himalaiści sikają w
Jak długo powinna trwać gorąca kąpiel ?