Pytania

Czy śmierć w wyniku powieszenia następuje najczęściej w wyniku uduszenia?

Autor: wiki, Dodano: 2015-09-10
Dziwne
Czy śmierć w wyniku powieszenia następuje najczęściej w wyniku uduszenia?
Odpowiedź:
Nie.
Wbrew powszechnym opiniom w czasie powieszenia skazany niezwykle rzadko umiera wskutek uduszenia, a zgon następuje w wyniku przerwania rdzenia kręgowego na odcinku szyjnym. Dzieje się tak, gdyż na kręgosłup szyjny działa siła powstająca w momencie, gdy swobodny spadek ciała skazańca zostanie powstrzymany przez sznur. W wyniku tego tułów i kończyny (część ciała znajdująca się poniżej pętli, czyli około 93% masy) siłą bezwładności (tym większą, im dłuższy był sznur użyty do egzekucji) oddziałują na kręgi szyjne. Powoduje to przerwanie ciągłości rdzenia kręgowego (tzw. skręcenie karku) i zgon. Sporadycznie zdarzały się sytuacje, iż przerwanie rdzenia nie następowało. Bywa to spowodowane zbyt małą długością sznura w połączeniu z niską wagą skazańca lub jego masywną budową (mocne struktury kostne lub silna muskulatura odcinka szyjnego). W takich wypadkach śmierć następuje przez uduszenie, nie jest to jednak uduszenie w sensie potocznym, polegające na zaciśnięciu krtani i odcięciu dopływu powietrza do płuc, co dawałoby skazańcowi nawet kilka minut powolnego, świadomego duszenia się. (wikipedia)

Podobne tematy:
· W którym miejscu ludzkiego ciała znajduje się “trójkąt śmierci”?
· Czy zwierzę może przewidzieć śmierć człowieka?
· Jak brzmiały ostatnie słowa Boba Marley'a tuż przed śmiercią?
Zobacz także
Co jest na zdjęciu?
Jakiego wzrostu są Smerfy?
Ile średnio słów w ciągu dnia wypowiada mężczyzna?