Pytania

Mieszkańców którego państwa Polacy lubią najbardziej?

Autor: wiki, Dodano: 2015-08-21
Ludzie
Mieszkańców którego państwa Polacy lubią najbardziej?
Odpowiedź:
Włochów
.... Włochów, następni w kolejności są: Hiszpanie, Czesi, Słowacy, Szwedzi, Węgrzy, Anglicy, Szwajcarzy, Holendrzy, Amerykanie, Francuzi, Irlandczycy, Belgowie, Austriacy, Japończycy, Grecy, Chorwaci, na końcu listy "lubianych" znaleźli się: Niemcy, Litwini, Gruzini, Estończycy i Bułgarzy. Słabo wypadli natomiast: Ukraińcy, Białorusini, Chińczycy, Żydzi i Wietnamcy. Z przewagą ocen niechętnych znaleźli się jedynie: Turcy, Palestyńczycy, Rumuni, Romowie i Rosjanie. Rosjanie kiedyś byli wyżej notowani, odkąd jednak zaatakowali Ukrainę podejście do nich się zmieniło na niekorzyść. Najwięcej w stosunku do ubiegłego roku zyskali Amerykanie i Niemcy. (źródło: CBOS, 2015)

Podobne tematy:
· Ile długu publicznego przypada na statystycznego Polaka?
· Kto ma wyższy średni iloraz inteligencji - Włosi czy Polacy?
· Które afrykańskie państwo miało króla - Polaka?
Zobacz także
Ile razy Tom Cruise zmieniał  szkołę?
Czego po­trze­bu­je se­kwo­ja, aby otwo­rzyć szysz­ki?
Co to jest?