Pytania

Co to jest?

Autor: wiki, Dodano: 2015-05-26
Pytania
Co to jest?
Odpowiedź:
Niesporczaki.
Niesporczaki - typ pospolitych, bardzo małych zwierząt bezkręgowych - długość ich ciała waha się w przedziale 0,05-1,2 mm. Zasiedlają rozmaite siedliska, głównie środowiska wodne lub wilgotne. Niesporczaki uznawane są za najbardziej odporne na warunki zewnętrzne ze znanych nam stworzeń. W stanie anabiozy mogą przetrwać w temperaturach od prawie zera absolutnego do ponad 150 °C, znoszą 1000 razy silniejsze promieniowanie jonizujące niż jakiekolwiek inne zwierzę, ciśnienie 6000 atmosfer, potrafią również przetrwać ponad 100 lat bez wody, a nawet w przestrzeni kosmicznej. Są również w stanie znieść niezwykłe koncentracje soli. (wikipedia)
Zobacz także
Kim pierwotnie miała być postać Spongeboba?
Co znajduje się na zdjęciu?
Kto to powiedział? ”Ten, kogo chrzest oczyści, nie musi się kąpać po raz drugi