Pytania

Ile w Polsce jest rodzajów szkół?

Autor: wiki, Dodano: 2015-04-27
Różności
Ile w Polsce jest rodzajów szkół?
Odpowiedź:
W sumie 11.
W sumie 11. 1. Szkoła podstawowa, 2. Gimnazjum, 3. Liceum ogólnokształcące, 4. Liceum profilowane, 5. Technikum, 6.Zasadnicza szkoła zawodowa, 7. Uzupełniające liceum ogólnokształcące, 8. Technikum uzupełniające, 9. Szkoła policealna, 10. Szkoła specjalna, 11. Szkoła wyższa. (www.techpedia.pl)
Zobacz także
Jak Boże Narodzenie obchodzi się w innych krajach?
Statystycznie ..... mężczyźni mają wyższą pensję.
Który film uznawany jest za najlepszy na świecie?