Pytania

Działający przy polskim rządzie międzyresortowy Zespół ds. Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku ....

Autor: wiki, Dodano: 2015-03-16
Różności
Działający przy polskim rządzie  międzyresortowy Zespół ds. Przygotowania Administracji Rządowej do Zniesienia Obowiązku ....
Odpowiedź:
Prawda.
Prawda, tak więc jeden z reliktów państwa policyjnego pozostaje bez zmian. To kolejna z wielu obietnic przedwyborczych koalicji PO/PSL sprzed 8 lat, która poszła do śmieci. Przypomnę, że kwestie zameldowania rodziły się kiedy pojawiała się konieczność ścisłego nadzoru policyjnego nad społeczeństwem - podczas rewolucji francuskiej, w carskiej Rosji, w państwach zachodniej Europy po wybuchu I wojny światowej - obowiązek wizowy oraz w okresie istnienia Związku Radzieckiego. W ZSRR miał to szczególne znaczenie, gdyż podczas Wielkiego Głodu ludzie próbowali masować uciekać do miast w poszukiwania jedzenia. Paszportyzacja skutecznie zamknęła im tą drogę ucieczki przed śmiercią głodową.
Zobacz także
Ile jest ras kotów?
Czy na Antarktyce pada deszcz?
Jak pies szczeka po czesku?