Pytania

W którym kraju zakazano śpiewać z playbacku?

Autor: wiki, Dodano: 2015-02-03
Dziwne
W którym kraju zakazano śpiewać z playbacku?
Odpowiedź:
Turkmenistan
W 2005 roku pre­zy­dent Turkmenistanu Sa­par­mu­rat Ni­ja­zow za­ka­zał śpie­wa­nia z play­bac­ku pod­czas im­prez ma­so­wych i kon­cer­tów. Powód? ... za­cho­wa­nie "praw­dzi­wej kul­tu­ry". (www.techpedia.pl)
Zobacz także
W jakim języku porozumiemy się z kosmitami?
Jaki procent głosów zdobyła partia Hitlera w demokratycznych wyborach do Reichstagu w 1933 roku?
Jak trzymać kieliszek z winem?