Pytania

Do jakiej temperatury można zamrozić przedmiot?

Autor: wiki, Dodano: 2014-10-27
Fizyka
Do jakiej temperatury można zamrozić przedmiot?
Odpowiedź:
do -273,15 °C
Zero bezwzględne (zero absolutne) - jest to temperatura, w której wszystkie elementy układu termodynamicznego uzyskują najniższą z możliwych energii, która wynosi -273,15 °C = 0 K. Naukowcom udało się zamrozić przedmiot maksymalnie do -273,15 °C.
Zobacz także
Ile śliny produkuje człowiek w ciągu całego życia?
Ile powiek mają psy?
Co znajduje się na zdjęciu?