Pytania

Skąd pochodzi słowo “wiosna”?

Autor: wiki, Dodano: 2014-09-14
Różności
Skąd pochodzi słowo “wiosna”?
Odpowiedź:
od prasłowiańskiego wyrazu "vesna"
Pochodzi od prasłowiańskiego wyrazu "vesna" lub *"vesъna". Pochodzenie wyrazu wiosna można tłumaczyć jego związkami z was-, czyli ‘świecić’ albo z wes- – cząstką charakterystyczną dla przymiotnika wesoły.
Zobacz także
Jaki procent Polaków wierzy, że Bóg wysłuchuje ich modlitw?
Czy są czarnoskórzy Żydzi?
Ilu mieszkańców ma Re­pu­bli­ka Chiń­ska?