Pytania

Kto to jest ultracrepidarian?

Autor: varan, Dodano: 2014-09-10
Jest to osoba która nie wie, o czym mówi.
Zobacz także
Czy dzieci karmione piersią mają niższy iloraz inteligencji?
Czy elektrony w atomie poruszają się w przestrzeni?
Od 2015 roku latanie dronem (nawet zabawką) będzie wymagało licencji pilota klasy B.