Pytania

Skąd król Jagiełło wziął pieniądze na wojnę z zakonem krzyżackim?

Autor: arcybook, Dodano: 2017-09-23
Historia
Skąd król Jagiełło wziął pieniądze na wojnę z zakonem krzyżackim?
Odpowiedź:
z kopalni soli
Król Władysław II Jagiełło, jak i inni polscy królowie główne zyski czerpali z kopalni soli, w tym największej kopalni w Wieliczce i nieco mniejszej w Bochni. W czasach Kazimierza Wielkiego (ostatni król z rodu Piastów) opłata za dzierżawę żup solnych wzrosła z 5 do 18 tys. grzywien rocznie. Poprzednik Jagiełły zadbał również o rozwój handlu i dokonał reformy monetarnej, wprowadził do obiegu kwartniki i grosze krakowskie, chciał w ten sposób wyprzeć najważniejszą walutę na ziemiach polskich w XIV wieku - praski grosz*. Co nie do końca się udało, bo Polacy nie dysponowali takimi zasobami srebra, natomiast Czesi posiadali dużą kopalnię tego kruszcu w Kutnej Horze. Jagiełło przejął więc Królestwo Polskie w dobrej kondycji finansowej.
Pierwsze wzmianki o polskich kopalniach soli pojawiają się w czasach Bolesława Chrobrego w 1105 roku. Sól stanowiła podstawę ekonomiczno-gospodarczą państwa, służyła w czasach starożytnych na ziemiach polskich jako środek płatniczy w formie "krusz solnych", który zastępował tradycyjny pieniądz metalowy.

* Grosz praski został wprowadzony przez króla czeskiego Wacława II w 1300 roku i była bita aż do 1547 r. Stała się najpopularniejszą monetą obiegową i przeliczeniową w średniowiecznej, środkowej Europie.

Podobne tematy:
· Który polski król został zamordowany przez Rosjan?
· Który polski król został zabity podczas robienia kupy?
· Ilu braci zakonnych zginęło podczas Bitwy pod Grunwaldem?
Zobacz także
Ile ważył najcięższy meteoryt świata jaki znaleziono na Ziemi?
Jak
Do jakiej rodziny zwierząt należą żaby?