Pytania

Co się stało ze zwłokami cara Mikołaja II i jego rodziny?

Autor: arcybook, Dodano: 2017-08-26
Historia
Co się stało ze zwłokami cara Mikołaja II i jego rodziny?
Odpowiedź:
zostały oblane kwasem, poćwiartowane i wrzucone do szybów dawnej kopalni
Ciała cesarza, jego żony, czterech córek oraz syna Aleksego zostały wywiezione do lasu, następnie zostały rozebrane i pozbawione ukrytych kosztowności, oblane kwasem, poćwiartowane i wrzucone do nieczynnych szybów dawnej kopalni rud żelaza. W 1991 i 2007 roku szczątki zostały wydobyte i pochowane w Petersburgu w soborze św.Piotra i Pawła. Wraz z ostatnią rodziną carską, zamordowano również cztery osoby służby, która dobrowolnie zdecydowały się pozostać z nimi do końca - kucharz Iwan Charitonow, kamerdyner Aleksiej Trupp, pokojówka Anna Diemidowa oraz lekarz Aleksego - Jewgienij Botkin.
Na jednej ze ścian pokoju domu Ipatiewa w Jekaterynburgu, gdzie na rozkaz Lenina i Trockiego zamordowano carską rodzinę, znaleziono później napisany ołówkiem następujący, nieco zmodyfikowany, dwuwiersz z Heinego: „Belsatzar war in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht” (Baltazar został tej nocy przez sługi swe zabity).
W 2000 roku ostatni car Mikołaja II i jego rodzina zostali oficjalnie kanonizowani i uznani za świętych cierpiętników i włączeni do Soboru Świętych Nowomęczenników i Wyznawców Rosyjskich w Rosyjskim Kościele Prawosławnym.

Podobne tematy:
· Prawda czy bzdura? Mazurek Dąbrowskiego był przez krótki czas po obaleniu cara hymnem Rosji.
· W którym miejscu w Polsce więziono rosyjskiego cara?
· Które państwo miało większą powierzchnię - Królestwo Polskie pod berłem cara czy Księstwo Warszawskie?
Zobacz także
Czy oszczędza się energię malując chodniki, dachy i ściany domów na czarno?
Kto pracował na Pana/Państwo dłużej - chłop pańszczyźniany w XVI wieku, czy obywatel III RP?
Prawda czy bzdura? Joanna Krupa będzie nową dziewczyną Jamesa Bonda w nowej odsłonie kultowej serii filmów.