Pytania

Jak nazywał się kiedyś Stambuł?

Autor: wiki, Dodano: 2014-03-27
Geografia
Jak nazywał się kiedyś Stambuł?
Odpowiedź:
Bizancjum
Bizancjum (na cześć króla Byzasa), następnie cesarz rzymski Konstantyn Wielki zmienił nazwę miasta na Konstantynopol (324 n.e.), zamiennie używano również wtedy nazwy nazwy Nea Roma.
Zobacz także
W jakim języku mówili mieszkańcy starożytnego Rzymu?
Jądro atomu odpowiada za ponad 99,9 proc. jego ......
Pierwsze hodowle karpia powstały w ...... ?