Pytania

Ponad 99,9 proc. objętości atomu to .......

Autor: arcybook, Dodano: 2016-10-03
Chemia
Ponad 99,9 proc. objętości atomu to .......
Odpowiedź:
pusta przestrzeń
Ponad 99,9 proc. objętości atomu to pusta przestrzeń. Jądro atomu, które leży w centrum atomu odpowiada za 99,9 proc. całej masy atomu ! Jądro atomu składa się w wielkim skrócie z dodatnio naładowanych protonów oraz obojętnych neutronów (neutron ma taką samą masę jak proton), proton może istnieć bez neutronu, ale neutron bez protonu już nie. Jądro otoczone jest jeszcze mniejszymi (elektron jest 1836x mniejszy od protonu) i ujemnie naładowanymi elektronami, elektrony nie wnoszą prawie nic do całkowitej masy atomu, ale są za to najaktywniejszą częścią atomu. Najczęściej liczba elektronów i protonów jest równa. Dzięki przeciwnym ładunkom elektrony i protony przyciągają się nawzajem (co utrzymuje strukturę atomu i przez to atom jest obojętny elektrycznie). Elektrony są jednak bardzo ruchliwe, przyciągane są nie tylko przez protony własnego jądra, ale również przez inne atomy. Elektrony otaczają jądro na określonych poziomach energii - zwanych powłokami (powłok może być maksymalnie 7). Powłoka, która znajduje się najbliżej jądra ma najniższy poziom energii, najdalsza najwyższy. Na każdej powłoce może znajdować się bardzo ograniczona liczba elektronów, na najniższej jest miejsce dla zaledwie dwóch, na kolejnej 8, 18, 32 .... Najdalej położona powłoka to powłoka walencyjna. Elektron wyzwala lub przejmuje pewną ilość energii w momencie kiedy przeskakuje z jednej powłoki na drugą (skok kwantowy). Za spójność jądra atomowego odpowiadają (w wielkim skrócie :) oddziaływania silne (jedno z czterech fundamentalnych oddziaływań fizycznych - silne i słabe, oddziaływanie grawitacyjne i oddziaływanie elektromagnetyczne). Oddziaływanie silne jest o 10 do potęgi trzydziestej ósmej razy silniejsze od grawitacji.

Podobne tematy:
· Ile waży foton (światło)?
· Czy fotony są przyciągane grawitacyjnie?
· Dlaczego tak trudno odpowiedzieć na pytanie, co było przed "Wielkim Wybuchem Wszechświata"?
Zobacz także
Co oznacza, gdy przyśni się ciepła woda?
Dlaczego nie powinno się ładować telefonu w nocy?
Jak szybko rozprzestrzenia się ogień?