Pytania

Czy silnik elektryczny wynalazł zakonnik, za ojca ge­ne­tyki uwa­ża się au­gu­stia­nina, a Teorię Wielkiego Wybuchu...

Autor: Ireneusz Piotrzkowicz, Dodano: 2016-03-13
Technika
Czy silnik elektryczny wynalazł zakonnik, za ojca ge­ne­tyki uwa­ża się au­gu­stia­nina, a Teorię Wielkiego Wybuchu...
Odpowiedź:
tak
Tak, za twórcę silnika elektrycznego uważany jest be­ne­dyk­tyn, An­drew Gor­don, za ojca ge­ne­tyki uwa­żany jest au­gu­stia­nin, Gre­gor Men­del, Teo­rię Wiel­kiego Wy­bu­chu sformułował po raz pierw­szy je­zu­ita, ksią­dz Geo­r­ges Lemaître.

Podobne tematy:
· Które wynalazki zaprojektował genialny Leonardo?
· Jakie wynalazki wymyślili Polacy?
· Jak w dawnych czasach wyglądał test ciążowy?
Zobacz także
W którym roku powstała obecnie obowiązująca flaga Polski?
Co znajduje się na zdjęciu?
Co jest najczęstszą przyczyną samobójstw w Polsce?